รายการเจาะลึกโปรเจกสุดท้าย Last Project เป็นรายการที่นำเสนอการทำงาน โปรเจ็กหนังสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งรายการนี้ ได้รับรางวัลเทคนิคการตัดต่อยอดเยี่ยม

 

Comments are closed.