หนังสั้น เรื่อง จุดเปลี่ยน นำเสนอเรื่องราวของนักเรียนที่ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต ถึงเวลาต้องหาทางออก

 

Comments are closed.