หนังสั้น เรื่อง กว่าจะเข้าใจ เป็นหนังสั้นที่มีผู้แสดงสมทบมากมาย ซึ่งคุณแม่ของกุสุมา บ่วงราบ ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอด เยี่ยม เรื่อวราวกล่าวถึงความฝันที่คุณ แม่กว่าจะเข้าใจ

 

Comments are closed.