รายการ เที่ยวเพลิน เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยว นำผู้ชมยังยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ซึ่งรายการนี้ไ้ด้รับรางวัลลำดับ ภาพยอดเยี่ยม จากงาน open house 2011

 

Comments are closed.