ทีมงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง The choice เส้นทางชีวิต
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จังหวัดชุมพร

 

นักแสดง :
นายณัฐภัทร  ม่วงไตรรัตน์                                      รับบท    ขิง
นางสาวภิริลักษณ์  เพชรหาญ                                รับบท    ปราง
นายเจิดศักดิ์  รักดี                                                   รับบท     ปาล์ม (พี่ชาย)
นางสาวอิสรีย์  ใจดี                                                  รับบท    เมจิ  (เพื่อนของขิง)
นายภานุพงศ์  ลิมปนะวงศานนท์                            รับบท    จื้อ  (เพื่อนของพี่ชาย)

บทภาพยนตร์ :
นางสาวปริณดา  กาลพัฒน์

ตัดต่อ/กราฟิก :
นางสาววนาลี  ชัยขรรค์

โปรดิวเซอร์ :
นายนิติวัฒน์  จรูญศักดิ์

ผู้กำกับ :
นางสาวกนกวรรณ  กรีณะรา

ที่ปรึกษา :
นางจันทร์เพ็ญ  เหมตระเวน
นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
นายฐิติกร  พรหมศักดิ์

Comments are closed.